Bli en del av senteret

Forsknings- og innovasjonsprosjekter kan bli en del av senteret direkte via utlysninger i Forskningsrådets program Bioteknologi for Verdiskapning (BIOTEK2021), eller gjennom søknad om partnerskap.

Prosjektmedlemskap

Senter for Digitalt Liv Norge (DLN) tar opp forsknings- og innovasjonsprosjekt innen digital bioteknologi[1].

Det er to muligheter for prosjektmedlemskap:

Forskningsprosjekt - ved å søke utlysning under programmet "Bioteknologi for verdiskapning" (BIOTEK2021) i Forskningsrådet, neste utlysning 2018.

Partnerprosjekt - ved å søke senteret om opptak, neste mulighet 2019.

Prosjekter som søker medlemskap må bidra til senterets visjon:

I betydelig grad forbedre innovasjonspotensialet i norsk bioteknologi. Skape økonomisk, sosial og miljømessig verdi innenfor de fire tematiske områdene marin, landbruk, medisin og industri hvor bioteknologi kan bidra. Møte vår tids samfunnsutfordringer og utnytte nasjonale fortrinn.

Medlemskapsfordeler

Forskningsprosjekter blir en del av senteret på lik linje med forskningsprosjektene tildelt i 2016 og 2017.

Partnerprosjekter blir en del av senteret ved; deltagelse i prosjektlederforum, adgang til nettverkets møter, presentasjon på senterets nettside og i årsrapporten. Det forventes at partnerprosjektene bidrar til synergi med nettverksprosjektet og de øvrige forsknings- og partnerprosjektene. Partnerprosjekter vil kunne søke om ressurser til ulike arrangementer og tiltak.

Søknadsprosess

Forskningsprosjekt - se "Bioteknologi for Verdiskapning" (BIOTEK2021)

Partnerprosjekt - benytt kontaktskjema

[1] Med digital bioteknologi menes at digitale verktøy benyttes på biologiske datasett for å hente ut og behandle nyttig informasjon. Digital bioteknologi kan benyttes i forskning og utvikling, produksjon eller tjenesteyting. Eksempler på anvendelsesområder kan være sensorteknologi, screeninger og bioprospektering, bruk av pasient- eller helseregisterdata, produksjonsdata av f eks biologiske legemidler, matvarer eller oppdrettsfisk, systembiologi, simulering eller predikering av biologiske systemer.

Følgende kriterier må være oppfylt:

1. Prosjektet drar veksler på ulike fagområder som f.eks. biologi, IT, fysikk, matematikk, medisin og ingeniørvitenskap i en transdisiplinær tilnærming.

2. Prosjektet må ha et mål om å konkret bidra til ny innovasjon og verdiskapning.

3. DLN vektlegger samfunnsansvar som en integrert del av senterets virke, og prosjektene må bidra i utviklingen av samfunnsansvarlig forskning og innovasjon (RRI).

4. Prosjektet må være tilknyttet en organisasjon med en forskning- og innovasjonsvirksomhet, ha etablert finansering, og tidsbestemt varighet.

Innvilgede søknader må tiltre senterets Term of Reference.

Næringsnettverk

Aktører fra industri og annet næringsliv hvor Digital Bioteknologi[2] er relevant er velkommen i Senter for Digitalt liv Norge (DLN) sitt næringslivsnettverk. Aktuelle kandidater er aktører fra hele innovasjonskjeden fra TTO’er til investeringsselskap.

Medlemmer i DLNs næringslivsnettverk vil få relevant informasjon og bli invitert til våre arrangementer rettet mot industri og næringsliv.


[2] Med digital bioteknologi menes at digitale verktøy benyttes på biologiske datasett for å hente ut og behandle nyttig informasjon. Digital bioteknologi kan benyttes i forskning og utvikling, produksjon eller tjenesteyting. Eksempler på anvendelsesområder kan være sensorteknologi, screeninger og bioprospektering, bruk av pasient- eller helseregisterdata, produksjonsdata av f eks biologiske legemidler, matvarer eller oppdrettsfisk, systembiologi, simulering eller predikering av biologiske systemer.

Fyll ut skjemaet, så tar vi kontakt med deg.

Jeg søker prosjektmedlemskap
Jeg søker medlemskap i næringsnettverk

  • Prosjektmedlemskap

Prosjektmedlemskap

Senter for Digitalt Liv Norge (DLN) tar opp forsknings- og innovasjonsprosjekt innen digital bioteknologi[1].

Det er to muligheter for prosjektmedlemskap:

Forskningsprosjekt - ved å søke utlysning under programmet "Bioteknologi for verdiskapning" (BIOTEK2021) i Forskningsrådet, neste utlysning 2018.

Partnerprosjekt - ved å søke senteret om opptak, neste mulighet 2019.

Prosjekter som søker medlemskap må bidra til senterets visjon:

I betydelig grad forbedre innovasjonspotensialet i norsk bioteknologi. Skape økonomisk, sosial og miljømessig verdi innenfor de fire tematiske områdene marin, landbruk, medisin og industri hvor bioteknologi kan bidra. Møte vår tids samfunnsutfordringer og utnytte nasjonale fortrinn.

Medlemskapsfordeler

Forskningsprosjekter blir en del av senteret på lik linje med forskningsprosjektene tildelt i 2016 og 2017.

Partnerprosjekter blir en del av senteret ved; deltagelse i prosjektlederforum, adgang til nettverkets møter, presentasjon på senterets nettside og i årsrapporten. Det forventes at partnerprosjektene bidrar til synergi med nettverksprosjektet og de øvrige forsknings- og partnerprosjektene. Partnerprosjekter vil kunne søke om ressurser til ulike arrangementer og tiltak.

Søknadsprosess

Forskningsprosjekt - se "Bioteknologi for Verdiskapning" (BIOTEK2021)

Partnerprosjekt - benytt kontaktskjema

[1] Med digital bioteknologi menes at digitale verktøy benyttes på biologiske datasett for å hente ut og behandle nyttig informasjon. Digital bioteknologi kan benyttes i forskning og utvikling, produksjon eller tjenesteyting. Eksempler på anvendelsesområder kan være sensorteknologi, screeninger og bioprospektering, bruk av pasient- eller helseregisterdata, produksjonsdata av f eks biologiske legemidler, matvarer eller oppdrettsfisk, systembiologi, simulering eller predikering av biologiske systemer.