Bli en del av senteret

Forsknings- og innovasjonsprosjekter kan bli en del av senteret direkte via utlysninger i Forskningsrådets program Bioteknologi for Verdiskapning (BIOTEK2021), eller gjennom søknad om partnerskap.

Prosjektmedlemskap

Senter for Digitalt Liv Norge (DLN) skal være åpent og inkluderende, og ønsker alle forsknings- og innovasjonsprosjekt innen digital bioteknologi[1] velkomne til å søke medlemskap i senteret.

Første søknadsrunde har frist: 20. august 2017.

Senterets visjon er:
I betydelig grad forbedre innovasjonspotensialet i norsk bioteknologi. Skape økonomisk, sosial og miljømessig verdi innenfor de fire tematiske områdene marin, landbruk, medisin og industri hvor bioteknologi kan bidra. Møte vår tids samfunnsutfordringer og utnytte nasjonale fortrinn.

Deler du denne visjonen, så mener vi at prosjektet ditt bør bli partner hos oss.


Medlemskapsfordeler

Prosjekter som deltar i DLN blir representert i prosjektlederforum. Prosjektdeltagere får adgang til nettverkets møter, og prosjektene får økt sin synlighet nasjonalt og internasjonalt gjennom både web og årsrapport. Som partner vil ditt prosjekt nyte godt av synergieffekten av samhandling med nettverksprosjektet og de andre forskningsprosjektene. Videre er det også adgang for partnerprosjekter å søke mikrofinansiering til ulike arrangementer og tiltak.


Søknadsprosess

Ønsker ditt prosjekt å bli en del av DLN, så fyll inn kontaktskjemaet nederst på denne siden. Søknader vil bli behandlet i styremøter etter innstilling fra ledelses- og nettverksprosjektet.

Forskerprosjekt som ledes fra en organisasjon som ikke allerede er nav eller node i senteret må legge ved en uttalelse fra organisasjonen hvor forankring av prosjektet og eventuelle bidrag til senteret beskrives.[1] Med digital bioteknologi menes at digitale verktøy benyttes på biologiske datasett for å hente ut og behandle nyttig informasjon. Digital bioteknologi kan benyttes i forskning og utvikling, produksjon eller tjenesteyting. Eksempler på anvendelsesområder kan være sensorteknologi, screeninger og bioprospektering, bruk av pasient- eller helseregisterdata, produksjonsdata av f eks biologiske legemidler, matvarer eller oppdrettsfisk, systembiologi, simulering eller predikering av biologiske systemer.

Følgende kriterier må være oppfylt:

1. Prosjektet drar veksler på ulike fagområder som f.eks. biologi, IT, fysikk, matematikk, medisin og ingeniørvitenskap i en transdisiplinær tilnærming.

2. Prosjektet må ha et mål om å konkret bidra til ny innovasjon og verdiskapning.

3. DLN vektlegger samfunnsansvar som en integrert del av senterets virke, og prosjektene må bidra i utviklingen av samfunnsansvarlig forskning og innovasjon (RRI).

4. Prosjektet må være tilknyttet en organisasjon med en forskning- og innovasjonsvirksomhet, ha etablert finansering, og tidsbestemt varighet.

Innvilgede søknader må tiltre senterets Term of Reference.

Næringsnettverk

Aktører fra industri og annet næringsliv hvor Digital Bioteknologi[2] er relevant er velkommen i Senter for Digitalt liv Norge (DLN) sitt næringslivsnettverk. Aktuelle kandidater er aktører fra hele innovasjonskjeden fra TTO’er til investeringsselskap.

Medlemmer i DLNs næringslivsnettverk vil få relevant informasjon og bli invitert til våre arrangementer rettet mot industri og næringsliv.


[2] Med digital bioteknologi menes at digitale verktøy benyttes på biologiske datasett for å hente ut og behandle nyttig informasjon. Digital bioteknologi kan benyttes i forskning og utvikling, produksjon eller tjenesteyting. Eksempler på anvendelsesområder kan være sensorteknologi, screeninger og bioprospektering, bruk av pasient- eller helseregisterdata, produksjonsdata av f eks biologiske legemidler, matvarer eller oppdrettsfisk, systembiologi, simulering eller predikering av biologiske systemer.

Fyll ut skjemaet, så tar vi kontakt med deg.

Jeg søker prosjektmedlemskap
Jeg søker medlemskap i næringsnettverk