Dataanalyser som redder verden – science not fiction

Dagens unge biotekforskere skaper framtidens jobber når de utvikler nye metoder for å innhente og analysere biologiske data fra mennesker og andre organismer - de gjør det for å redde liv og redde verden. Se opptak fra arrangmentet Dataanalyser som redder verden – science not fiction som ble avholdt på Kulturhuset i Oslo 10. november 2021.

God stemning på Kulturhuset i Oslo med ordstyrer Elisabeth Kirkeng Andersen (fra venstre), Solveig Engebretsen, Snorre Sulheim og Ove Øyås

Verden er i endring. Det siste halvannet året med pandemi har til fulle vist verdien av bioteknologisk forskning, data og dataanalyse. Men pandemi er bare ett av mange områder der data fra mennesker, dyr og mikroorganismer kan skape verdi, redde liv og gjøre verden til et bedre sted.
 
Mengden data forskere har tilgang på fra biologiske systemer i dag er enorm og metodene de bruker for å analysere data og finne komplekse sammenhenger blir til mens de jobber. På dette arrangementet fikk du møte unge forskere fra hele landet med tilknytning til Senter for digitalt liv Norge. Temaene var store biologiske data knyttet til pandemi, hjernen, kreft, laks, bakterieflora i tarmen, miljøovervåking og dyreforvaltning - og nettopp hvordan denne forskningen kan redde liv og verden vi lever i. 

Takk til ordstyrer Elisabeth Kirkeng Andersen og alle de gode foredragsholderne. Stor takk til alle som deltok på Kulturhuset og dere som fulgte med på strømmingen. 

 

Se opptak fra alle foredragene nedenfor: 

 

Modellering av R-tallet i sanntid. Når PhD-arbeidet blir beslutningsgrunnlag under en pandemi

Solveig Engebretsen, tidligere stipendiat UiO på BigInsight, nå forsker ved Norsk regnesentral og sentral i arbeidet med R-tallet. Les mer om prosjektet BigInsight her.

Digital laks – simulering av veier fra fôr til filet

Ove Øyås, postdoktor NMBU på DigiSal. Les mer om prosjektet her.

Hvordan kan vi bruke matematiske modeller til å designe mikrobiomer?

Snorre Sulheim, tidligere stipendiat NTNU på INBioPharm, nå forsker ved SINTEF. Les mer oom INBioPharm her. 

Hvordan utforske hjernen med fysikk og datasimuleringer?

Marte Julie Sætra, tidligere stipendiat UiO på DigiBrain, nå forsker ved Simula. Les mer om prosjektet DigiBrain her. 

Morgendagens kreftbehandling utvikles ved hjelp av datasimulering

Åsmund Flobak, lege og prosjektleder av DrugLogics og PRESORT ved NTNU. Les mer om prosjektet DrugLogics og PRESORT her.

Simulering av oljeutslipp i Lofoten – konsekvenser for ulike fiskearter

Håvard G. Frøysa, tidligere stipendiat UiB på dCod, nå postdoktor ved Havforskningsinstituttet i prosjektet Symbioses. Les mer om prosjektet dCod 1.0 her. 

Earth Biogenome Project: Hvorfor helgenomsekvensere snøugla?
Helle Tessand Baalsrud, postdoktor Senter for økologisk og evolusjonær syntese (CEES), UiO. Les mer om Earth Biogenome Project her. 

Publisert 13. des. 2021 15:40 - Sist endret 13. des. 2021 16:10