Forskning

Senterets forskningsrosjekt kombinerer digital teknologi og bioteknologi innen helse, marin, landbruk og industri. 12 større samarbeidsprosjekter drives av universiteter og forskningsinstitutter med støtte fra Forskningsrådet, og 8 prosjekter er tatt opp som assosierte partnerprosjekt.

Bli en del av senteret

Forsknings- og innovasjonsprosjekter kan bli en del av senteret direkte via utlysninger i Forskningsrådets program Bioteknologi for Verdiskapning (BIOTEK2021), eller gjennom søknad om partnerskap.

  • Universitetet i Bergen
  • NTNU
  • Universitetet i Oslo
  • -
  • Sintef