Internasjonalt forskningsprosjekt vil kartlegge arters DNA før det er for sent

Norske forskere står klare til å ta ansvar for dyr, planter, fisk, sopp og fugler med spesiell betydning for Norge.

Read the Viten article in the Aftenposten here.

Published Dec. 15, 2021 9:10 AM - Last modified Jan. 27, 2022 4:38 PM