Forskning for folket – unge forskere forteller!

Forskningen må være åpen, tilgjengelig og ansvarlig. Populærvitenskapelig formidling er et viktig bidrag for å involvere folket i forskningen.

Kom og hør om grensesprengende forskning fra Digitalt liv Norge. Denne kvelden gir vi ordet til yngre forskere som bruker bioteknologi til å finne løsninger på vår tids store samfunnsutfordringer.

Forskning for folket – unge forskere forteller om forskningen sin på Litteraturhuset i Trondheim (Kulturtorget) 19. oktober, kl 19-20

Hent gratisbilletter på nettsiden til Litteraturhuset her

Populærvitenskap

Populærvitenskap er vitenskapelige problemer og resultater fremstilt på en slik måte at ikke-eksperter skal ha mulighet til å fatte dem (SNL.no/populærvitenskap). På den måten kan flere i samfunnet ta del i forskningen og bidra med sine egne perspektiver.

At folket kan ta del i forskningen kan også skape debatt hvor forskere må kunne uttrykke seg fritt.

30. mars 2022 overleverte Kierulf-utvalget sin rapport om akademisk ytringsfrihet til Kunnskapsdepartementet.

Anine Kierulf, som ledet utvalget, sier de har særlig sett på formidling i offentligheten. «– Vi trenger kunnskapsbaserte stemmer ute i samfunnet. Noen må stå for opplysningen,» sa Kierulf. Les utvalgets rapport her.

 

 

 

Populærvitenskap bidrar til at flere i samfunnet kan ta del i forskningen og bidra med sine egne perspektiver.

Denne utfordringen tar nå unge forskere på strak arm. For å formidle viktig forskning innenfor norsk bioteknologi vil du i dette i dette arrangementet få oppleve unge forskere som åpner opp om forskningen sin og gjør den tilgjengelig for folket – for nettopp for deg.   

Dette arrangement passer for deg som vil få innsikt i hva som skjer i forskningsfronten eller kanskje selv har tenkt deg en karriere som forsker i akademia eller bioteknologindustri.

 

Arrangementet er gratis og åpent for alle!

Årskonferansen til Senter for digitalt liv Norge 20-21. oktober 2022 på Scandic Lerkendal, Trondheim - Les mer og registrer deg her - gratis deltakelse.

Senter for digitalt liv Norge (DLN) er et nasjonalt senter for bioteknologisk utdanning, forskning og innovasjon. Senteret skal tilrettelegge for transdisiplinært samarbeid på tvers av institusjoner, faggrenser og prosjekter. Senteret drives i samarbeid mellom Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU), Universitetet i Oslo (UiO), Universitetet i Bergen (UiB), Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU), Oslo universitetssykehus (OUS), SINTEF og UiT Norges arktiske universitet.

Publisert 12. sep. 2022 12:45 - Sist endret 14. sep. 2022 08:51