Åpen utlysning for prosjektmedlemskap i Senter for digitalt liv Norge

Senter for digitalt liv Norge (DLN) søker fremragende tverrfaglige forskningsprosjekter som kan og vil drive med ansvarlig innovasjon. Transdisiplinære bioteknologiprosjekter basert i Norge som fokuserer på digital teknologi innen helse, akvakultur, agrikultur og industriell bioteknologi, kan søke.

Illustrasjonsfoto digital bioteknologi, redigert fra Colourbox.

Senter for digitalt liv Norge (DLN) er et nasjonalt senter for digital bioteknologisk forskning, utdanning og innovasjon. Med støtte fra Norges forskningsråd (NFR) startet DLN sin andre periode – DLN 2.0 – i februar 2021.

Det overordnede målet for DLN 2.0 er å transformere forskning, innovasjon og utdanning innen digital bioteknologi for å fremme transdisiplinært samarbeid og å bidra til ansvarlig og bærekraftig verdiskaping i Norge. Vi inviterer nå eksisterende forsknings- og innovasjonsprosjekter i Norge til å søke om å knytte seg til DLN i denne nye og spennende perioden.

DLN 2.0 har som mål å bygge en sterk kultur for innovativ tenkning ved å knytte sammen samfunn, akademia og industri, og ved å utdanne en ny generasjon med transdisiplinære livsvitenskapsforskere. DLNs visjon er åpen forskning og konvergens av bioteknologi og livsvitenskapsfag med datavitenskap, ingeniørfag, matematikk, fysikk og statistikk så vel som samfunnsvitenskapelige og humanistiske fag.

Kjernen i DLN 2.0 er å danne synergier ved å angripe utfordringer innen digital bioteknologi på flere ulike måter og å stimulere til sterke samarbeid som går utenom de tradisjonelle disiplinære tilnærmingene. For å nå dette målet har vi hittil rekruttert 35 digitale bioteknologiprosjekter fra hele landet, og er nå klare til å ta imot den neste generasjonen av prosjekter inn til senteret.

I den første senterperioden (2016–2021) hadde NFR totalt tre forskningsprosjektutlysninger dedikert til DLN-porteføljen for å etablere tverrfaglige bioteknologiske prosjektpartnerskap i tilknytning til senterets mandat. Med denne porteføljen på plass, har NFR bestemt at det ikke kommer flere forskningsprosjektutlysninger under DLN. Framover oppfordres forskere til å søke finansiering til tverrfaglige bioteknologiske prosjekter fra ulike utlysninger fra NFR og andre nasjonale og internasjonale finansieringskilder. Finansierte prosjekter er deretter velkomne til å søke om å bli tilknyttet DLN.

Hva er fordelene med å bli med i DLN?

Utvalgte prosjekter blir en del av Senter for digitalt liv Norge. Prosjektene får tilgang til støtte fra det dedikerte rådgiverteamet  for å utvikle sitt prosjekt med tanke på samarbeid og læringsprosesser på tvers av disipliner og prosjekter; data og modellering; kommersialisering, innovasjon og industrisamarbeid; ansvarlig forskning og innovasjon (RRI); samt karriereutvikling.

Tilknyttede forskere har også mulighet til å søke senteret om støtte til samarbeid på tvers av prosjekter, opplæring, arrangement, innovasjon og datahåndtering. Det forventes at prosjektene bidrar til synergier, læring og kunnskapsdeling med andre forskningsprosjekter i senteret og forskerskolen .

Den transformative kraften til DLN er avhengig av at forskerprosjektene selv er motiverte og ivrige til å delta i slike interaksjoner. Prosjektdeltagerne er også inviterte til den årlige konferansen Digital Life og til flere workshoper og arrangementer gjennom året, og omtales jevnlig i senterets kommunikasjon.

Søknadsskjema (engelsk)

Bruk søknadsskjemaet. Søknader blir evaluert forløpende av en komité som består av medlemmer av DLNs rådgiverteam (operational management team – OMT) og ekspertgruppe (expert task force – ETF).

Ta kontakt med senterleder Kam Sripada kam.sripada@ntnu.no om du har spørsmål.

Av Kam Sripada
Publisert 5. okt. 2021 14:37 - Sist endret 30. okt. 2021 10:33