Om

Kompetansehub

Senteret drives av en kompetansehub som består av ansatte i operational management team, vitenskapelig direktør og en expert task force med professorer/seniorforskere fra de sju vertsinstitusjonene NTNU, UiO, UiB, NMBU, OUS, SINTEF og UiT.

Publisert 8. okt. 2020 13:43 - Sist endret 12. mai 2021 15:03