Om Senter for digitalt liv Norge (DLN)

Blue and green color background

Om Senter for digitalt liv Norge (DLN)

Senter for digitalt liv Norge (DLN) er et nasjonalt senter for bioteknologisk utdanning, forskning og innovasjon. Senteret skal tilrettelegge for transdisiplinært samarbeid på tvers av institusjoner, faggrenser og prosjekter. Senteret drives i samarbeid mellom Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU), Universitetet i Oslo (UiO), Universitetet i Bergen (UiB), Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU), Oslo universitetssykehus (OUS), SINTEF og UiT Norges arktiske universitet. Senteret drives av en kompetansehub og inkluderer en forskerskole og forskningsprosjekter. Kompetansehuben er finansiert av Norges forskningsråd, og andre finansieringsperiode DLN 2.0 startet i februar 2021. 

Gå til vår engelske hovedside med forskningsprosjekter, nyheter og arrangementer →