Om

Rådgivande organ

Den internasjonale rådgivande komiteen for den andre finansieringsperioden for senteret DLN 2.0, som starta i februar 2021, er under etablering.

Vitskapleg rådgivande komité 2016–2021

I første finansieringsperiode 2016–2021 hadde Senter for digitalt liv Norge (DLN) ein vitskapleg rådgivande komité (Scientific Advisory Board (SAB)) med internasjonalt anerkjende ekspertar på fagområde med høg relevans for senteret. Medlemmane hadde erfaring med leiing av større vitskaplege senter og satsingar. SAB gav uavhengige anbefalingar og råd i faglege spørsmål og om senterets strategi og virke.

Publisert 8. okt. 2020 13:43 - Sist endret 5. feb. 2021 12:43