Om

Styre for Senter for digitalt liv Norge (DLN)

Medlemmar frå dei sju eigarane, NTNU, UiO, UiB, NMBU, OUS, SINTEF og UiT, i tillegg til representantar frå industri og Noregs forskingsråd.

Publisert 8. okt. 2020 13:43 - Sist endret 5. feb. 2021 12:36